Sokolská župa Jana Podlipného


Sokolská župa Jana Podlipného je jednou ze 44 žup, které tvoří Českou obec sokolskou. Na přelomu let 2002 a 2003 byla realizovaná župní reorganizace, která postihla některé z původních žup, včetně Sokolské župy Středočeské Jana Podlipného. Účelem reorganizace bylo přizpůsobení hranice žup novému státoprávnímu uspořádání. Původní župa s přívlastkem "Středočeská" sdružovala 21 jednot Prahy a jejího okolí ve výseči, tvořené dráhou na Pardubice a dráhou na Benešov. Vznikla v době, když se sokolské jednoty v Praze a středočeském kraji rozhodly vytvořit župu, která by je zastupovala a hájila jejich zájmy vůči okolí. Tak jak se zvětšoval historicky počet jednot v původní Středočeské župě, bylo nutno územní působení župy zmenšovat, aby své úkoly lépe zvládla. Postupně se tedy od ní oddělovaly župy Podbělohorská, Jungmannova, Scheinerova a naposledy Barákova. Původní název tedy zůstal této župě, ke kterému bylo později připojeno jméno prvního starosty České obce sokolské Jana Podlipného.

V současné době po reorganizaci zůstává tedy původní název župy spojeým župám, složeným z pražských jednot výše uvedených žup, ovšem s vynecháním slůvka "Středočeská".

Do župy nyní patří 20 jednot, které dále uvádíme v abecedním pořadí (vynechán název T.J. Sokol):

Čakovice, Dolní Chabry, Dubeč, Hloubětín, Hostivař, Karlín, Kbely, Kobylisy II, Královské Vinohrady, Libeň, Libuš, Malešice, Prosek, Satalice, Staré Město, Štěrboholy, Vinoř, Vršovice, Vysočany, Žiřkov II.
 

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč