Sokolská župa Jana Podlipného

Detail dokumentu

informace pro jednoty

Platnost dokumentu do 30.12.2013

Souhlas rodičů pro lékaře

Ze dne 24.05.2012 Autor: Jakoubek Vít

Vložil: Müller Aleš dne: 25.05.2012 09:44:19

dle Zákona č. 372/2011 Sb. o Zdravotních službách 

Nazdar vážení zdravotníci,

dle nového Zákona č. 372/2011 Sb. o Zdravotních službách vyplývají pro lékaře a zdravotnická zařízení nové povinnosti. Jako jedna z hlavních změn je nově povinnost lékaře vyžadovat při ošetřování nezletilého souhlas rodičů. Nejedná se o situace akutního ohrožení života (např. úraz, bezvědomí...), ale jistě o případ, kdy dítě bude mít dva dny horečku a přijde na vyšetření k lékaři. U výkonů, které mohou "podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života" je vyžadován souhlas obou rodičů (např. nepovinné očkování). Posledně uvedená možnost se nás ve většině případů netýká.

Pokud tedy pojedete jako doporovod dětí na slet (nebo i o prázdninách na tábor), je vhodné mít od rodičů podepsaný přiložený formulář (nebo jiný, podobného znění). Tento souhlas byl vytvořen ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a Českou lékařskou komorou a měl by tudíž být jakousi zárukou správnosti. Bohužel není k dispozici nic oficiálního (např.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti je součástí Vyhlášky...).

Mějte prosím na paměti, že lékaři ve většině případů nemají potřebu dělat zbytečné potíže - je to pro ně opět jen další administrativní zátěž. Na druhou stranu se, zejména v dnešní době, musí čím dál tím více právně krýt a tak nějakou formu potvrzení vyžadovat v neakutních případech budou.

 

S přáním, ať potvrzení nemusíte na sletě využívat

 

za Zdravotní komisi ČOS

MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D.

Součásti dokumentu:

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč