Sokolská župa Jana Podlipného

Detail dokumentu

informace pro jednoty

Platnost dokumentu do 31.05.2012

Grant na vzdělávání cvičitelů

Ze dne 04.05.2012 Autor: Martin Chlumský

Vložil: Chlumský Martin dne: 04.05.2012 20:10:32

Určeno pro cvičitele župy J. Podlipného kteří by se rádi zúčastnili doškolovacích akcíNáčelnictvo ČOS vypsalo na rok 2012 grant na vzdělávání cvičitelů ČOS v odboru všestrannosti

 

Vypsáním tohoto grantu podporuje náčelnictvo odboru všestrannosti ČOS aktivitu žup v oblasti vzdělávání cvičitelů ČOS v roce 2012. Finanční prostředky grantu jsou určeny na přímé náklady spojené se vzděláváním cvičitelů. 
 
Určení:           Finanční prostředky lze čerpat pouze na akce uskutečněné v roce 2012.
 
Žádat o grant mohou cvičitelé z župy J. Podlipného, kteří uvažují o školení či doškolení v roce 2012. Grant bude poskytnut z Projektu II. - Účast vybraných cvičitelů župy na školící nebo doškolovací akci  (pořadatelem je jiná župa nebo jiná organizace) a netýká se účasti na ústředních cvičitelských srazech OV ČOS.
 
Cvičitelé mohou žádat o:
- úhradu účastnických poplatků
- příspěvek na cestovné a ubytování ve výši do 50%
 
Podání žádosti: Žádost o grant s vyčíslením nákladů může podat jednota prostřednictvím přiloženého formuláře elektronickou cestou na adresu chlumsky@sokol.cz nejpozději do 20. května 2012 23:00 hod. Později došlé žádosti budou vyřazeny. 
 
Náčelnictvo župy J. Podlipného si vyhrazuje právo na základě došlých žádostí vybrat cvičitele, kterým bude grant poskytnut. Výše poskytnutého příspěvku se může lišit v závislosti na objemu přiznaných financí župě Jana Podlipného z Náčelnictva ČOS. Odesláním vyplněného formuláře, jednota souhlasí s výše uvedenými podmínkami. 
 
 
 
 

Součásti dokumentu:

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč