Sokolská župa Jana Podlipného


Aerobic
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenky, ženy,

aerobik
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: dorostenky, dorostenci, muži, ženy,

akrobacie
TJ Sokol Praha - Prosek

všestrannost, kategorie: děti mládež

Atletika
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

sportovní, kategorie:

badminton
T.J. Sokol Praha - Libeň

sportovní, kategorie: muži, ženy,

Basketbal
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

sportovní, kategorie: mladší žáci, muži,

basketbal
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

Cvičení mužů
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: muži, muži senioři,

Exploze Praha
TJ Sokol Praha - Prosek

sport, kategorie: dorostenky ženy

Florbal
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

sportovní, kategorie: předškolní děti, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, dorostenky, dorostenci, muži, ženy,

florbal
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

historický šerm
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

JILM
TJ Sokol Praha - Libeň

turistický, kategorie: starší žáci, dorostenci,

Jóga
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,

judo
TJ Sokol Praha - Žižkov II

sport, kategorie: děti od 7 let

kondiční cvičení
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

kulturistika
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

Loutkové divadlo
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,

mladší žáci
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: mladší žáci,

Mladší žáci
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: mladší žáci,

mladší žákyně
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: mladší žákyně,

Mladší žákyně
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: mladší žákyně,

Moderní gymnastika
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

sportovní, kategorie:

Moderní sebeobrana
TJ Sokol Praha - Žižkov II

sport, kategorie: Dospělí od 17 let

Pražské baby Mažoretky
TJ Sokol Praha - Vysočany

všestrannost, kategorie: dívky 7 - 10 let

Pražské mini mažoretky
TJ Sokol Praha - Vysočany

všestrannost, kategorie: dívky

předškolní děti
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: předškolní děti,

Předškolní děti
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: předškolní děti,

rodiče a děti
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: rodiče s dětmi,

Rodiče a děti
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: rodiče a děti,

sálová kopaná
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži,

Starší žáci a dorost
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: starší žáci, dorostenci, muži,

starší žáci a dorostenci
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: starší žáci, dorostenci,

starší žákyně a dorostenky
TJ Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: starší žákyně, dorostenky,

Starší žákyně a dorostenky
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: starší žákyně, dorostenky,

Starší ženy
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: ženy, ženy seniorky,

Step aerobic
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenky, ženy,

Taneční kroužek
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenci, dorostenky, muži, ženy, muži senioři, ženy seniorky,

TeamGym
T.J. Sokol Praha - Vršovice

všestrannost, kategorie: mladší žákyně, starší žákyně, dorostenky, ženy,

Věrná garda
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: muži senioři, ženy seniorky,

volejbal 1
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži, ženy,

volejbal 2
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži, ženy,

volejbal 4
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: muži, ženy,

Zdravotní a kondiční cvičení
T.J. Sokol Praha - Královské Vinohrady

všestrannost, kategorie: dorostenky, ženy, ženy seniorky,

ženy - seniorky
T.J. Sokol Praha - Libeň

všestrannost, kategorie: ženy seniorky,

Sokolská župa Jana Podlipného, Vršovické nám. 2 / 111, 101 20 Praha 10, tel. 271 742 775, zpodlipneho@volny.cz

Powered by SWE - Sokol Web Engine © 2010 - 2015 Vladislav Voráč